Splatnost za české mýto prodloužena až o 90 dní

Nejen naše odvětví, ale i celá ekonomika je bezprecedentně narušena krizí COVID a my plně chápeme důsledky současné situace. Využíváme proto všude, kde je to možné, svých obchodních vztahů s obchodními asociacemi a profesních vazeb na vlády včetně Evropské unie k podpoře balíčku ekonomických úlev pro své zákazníky.

Tak došlo k dohodě mezi českou vládou a společností EUROWAG o prodloužení splatnosti faktur za české mýto až na 90 dnů s platností pro všechny společnosti bez ohledu na jejich státní příslušnost. Dohoda se vztahuje na české mýtné transakce v době od 1. dubna do 30. července 2020.

I nadále v EUROWAG hledáme cesty jak podpořit naše zákazníky v tohoto složitém období a o každém novém vývoji situace vás budeme průběžně informovat.

Poznámka: slovo “Faktura” se používá jako obecné označení faktury nebo žádosti o platbu.

Co to znamená?

U transakcí za české mýto od 1. dubna do 31. července 2020 bude prodloužena doba splatnosti faktur až na 90 dní. Získáte tak v tomto těžkém období dočasně trochu víc peněz, což je skvělá zpráva! Ovšem pokud si přejete, můžete platit jako dosud.

Jak téhle nečekané úlevy využít nejlépe?

Likvidita navíc se v těžkých časech hodí, ale sama o sobě nestačí. Je třeba aplikovat vysokou míru disciplíny při řízení hotovosti. To znamená podrobné plánování příjmů včetně výsledků peněžních toků a předvídání budoucích plateb. Ujistěte se, že plánujete pečlivě, aby se nekumuloval velký dluh na dobu, kdy se vše vrátí zpět k obvyklým dobám splatnosti. Vezměte také v úvahu váš současný schválený kredit/deposit u EUROWAG, u něhož k automatickému prodlužování nedochází.

Kdo z našich zákazníků toho může využít?

Toto výjimečné opatření prospěje všem zákazníkům využívajícím k platbě českého mýta společnost EUROWAG.

Co pro to musíte udělat?

Nic! O zavedení zmiňovaného nového 90denního opatření se postaráme sami hned na další faktuře. Jen prosím plánujte své finance s ohledem na striktní dodržení data splatnosti faktur.

Co dělat s fakturami za české mýto, které už byly v dubnu vydány?

Buďte bez obav, i u ní lze využít prodloužení doby splatnosti na 90 dní.